Băng keo loại 200 dầy dài yard mua 5 tặng 1

20,000