Showing 1–12 of 13 results

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 10x10x10cm vuông

2,000

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 10x10x18cm

2,400

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp Giấy 5x5x5cm

700
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x12cm

1,750 1,500

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x16cm (hoặc 16x6x6cm)

2,100
Giảm giá!

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 6x6x6cm

1,200 900

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x17cm

1,900

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 7x7x27cm

2,200

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x12cm

1,700

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x15cm

2,000

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x20cm

2,100

Hộp carton Size nhỏ dưới 10cm

Hộp giấy 8x8x5cm

1,500